PAR VOLVO KLUBU

Latvijas Volvo klubs, pulcē Volvo entuziastus ar kopīgām interesēm, lai kopīgi organizētu interesantus tematiskos un izklaidējošus atpūtas pasākumus.

Darbības mērķi:
Apvienot Volvo automašīnu īpašniekus;
veicināt LVK biedru informācijas apmaiņu;
autobraucēju kultūras celšana, tādējādi veicinot drošu satiksmi;
stimulēt sadarbību starp autobraucēju interešu aizstāvības un citām līdzīgām organizācijām, kā arī sporta organizācijām Latvijas Republikā un ārvalstīs;
autobraucēju interešu aizstāvība (t.sk., satiksmes uzlabošanas, remontdarbu nepieciešamības u.c. priekšlikumu sagatavošana un iesniegšana valsts un pašvaldības institūcijām);
sporta attīstības un perspektīvu veicināšana;
autobraucēju savstarpējās palīdzības veicināšana (t.sk., savstarpēja informācijas apmaiņa, juridiskā un tehniskā palīdzība ceļu satiksmes negadījumos un attiecībās ar valsts pārvaldes un pašvaldību institūcijām);
aizsargāt, realizēt un popularizēt LVK biedru idejas un darba rezultātus, kas saistīti ar aktīva dzīves veida popularizēšanu un veicināšanu;
idejas par alkohola, narkotisko un toksisko vielu nesavienojamību ar transportlīdzekļa vadīšanu popularizēšana autovadītāju un jaunatnes vidū.